Velkommen til Fjelltun Sandtak & Transport!

Vi selger sand, grus, pukk, kult og andre steinprodukter. Vi står også for transport ved behov.

Tilgjengelighet og service

Vi fokuserer hele tiden på å være tilgjengelig for våre kunder og gjør vårt ytterste for å yte god kundeservice.  Vi holder åpent alle hverdager hele året.

Kvalitet og punktlighet

Det er svært viktig for oss å holde det vi lover både når det gjelder punktlighet, nøyaktighet og kvalitet på levering av varene og utførelsen av arbeidene.

Rutiner og kvalitetssikring

Vi har gode rutiner for kvalitetssikring. Som kunde av oss skal du være fornøyd med de tjenestene som leveres og oppleve høy grad av service og kvalitet.

Tjenester

Transport

Vi har nye og moderne lastebiler med hengere som transporter produktene ut til kundene våre. Vi kan også gruse stølsveier, hytteveier osv.

Massetransport

Vi transporterer fyllmasser som jord, sand, singel, grus, pukk og andre fyllmasser. Fyllmasser kan for eksempel brukes for å bygge opp en tomt, eller for å fylle ut ujevnt terreng der det skal lages vei.

Pukk og Naturstein

Pukk lages i fraksjoner fra strøpukk (2-6mm) og oppover.  Vi tilbyr også sortert naturstein er et rimelig alternativ til pukk som f.eks. kan brukes til drenering av grøfter og fylling inntil grunnmur. Dreneringsevnen er meget god da dette er sortert i størrelser på 16-150mm.

Sand

«Skredbergsand» fra sandtaket vårt er kjent for sin meget gode kvalitet i bygg- og anleggsbransjen. Sanden leveres i mange ulike fraksjoner, alt fra sand til sandkassa til godkjent sand for betongproduksjon. Vi leverer også sand i sekker og storsekker.

Vekstgrus

Vekstgrus er utviklet for grøntarealer med krav til høy bæreevne. Grusen gir gode vekstvilkårfor gress, har bæreevne for tyngre kjøretøy og svært gode dreneringsegenskaper. Den er meget godt egnet i parkområder, grøntarealer som er eksponert for mye fuktighet, hyttetun og oppkjørslerosv.

Kult

Vi har naturkult i 16-100mm og maskinkult i 32-120mm. Kult har mange bruksområder, men brukes oftest til fylling av tomter og som fundament i veger.

Grus

Grusen er laget i flere fraksjoner både som naturgrus og grus fra knust fjell. Den holder høy kvalitet og kan brukes både som bærelag og toppdekke på grusveger, i tillegg til underlag og oppretting ved asfaltering.

Om oss

Om oss

Sandtaket startet opp så tidlig som i 1956 av Ola O. Lykken med formål for å levere støpesand til damanlegget i Olø. I 1980 tok nåværende eier, Ole Kristian Fjelltun, over driften og har utviklet virksomheten til å levere mange typer masse, morenemasse, grus og stein av knust fjell. Bedriften er godkjent av kontrollrådet for levering av blant annet betongtilslag og flere deklarerte typer masse.

Punktlighet, kvalitet og service er viktig for oss. Kunden skal være trygg på at varen kommer frem i riktig mengde og til avtalt tid med den beste servicen tenkelig. Produkter, materiell og ansatte holder et høyt kvalitetsnivå slik at våre kunder kan ha tillit til oss.  

Kontakt oss

415 57 558
Lykkjevegen 535, 2952 BEITO
Orgnr 992 133 899
Kontrollrådet
Kontrollrådet

Fjelltun Sand & Transport AS er godkjent av Kontrollrådet.

Kontrollrådet

Fjelltun Sand & Transport AS er godkjent av Kontrollrådet.

Norges Lastebileier-Forening
Norges Lastebileier-Forening

Vi er medlem i NLF som er en uavhengig næringsorganisasjon og arbeidsgiverforening med formål å utvikle den lovlige godstransport på vei.

Norges Lastebileier-Forening

Vi er medlem i NLF som er en uavhengig næringsorganisasjon og arbeidsgiverforening med formål å utvikle den lovlige godstransport på vei.