Header image
 
line decor
  
line decor

 

 
 


VEKSTGRUS

Denne spesielle grusen er laget av morenemasse blandet på en spesiell måte, av forskjellige type masser. Denne er utviklet i samarbeid med Tranby AS. Vekstgrusen er laget med den hensikt at den skal bli tilgrodd og grønn, men allikevel være kjørbare veger.

Vil du at hyttevegen og parkeringsplassen ved hytta di skal gå mest mulig tilbake til naturen, samtidig som den tåler belastning og kjøring er dette veggrusen for deg. Den er levert til bruk blant annet på Akershus festning, Bygdøy kongsgård og flere av Trandby AS sine parkanlegg i Oslo området.


 

 

 

 

 

Dette er tilsådd gress uten annet bære- og forsterkningslag enn vekstgrus i t=400mm. Bør gjødsles med egen type fullgjødsel (mye nitrogen)
3-4ggr pr. vekstsesong.