Header image
 
line decor
  
line decor

 

 
 


PUKK

Pukk lages i fraksjoner fra strøpukk 2-6 mm, og oppover. Bruksområde er nærmest ubegrenset, den blir likevel mest brukt til kommunale og private vann og avløps grøfter og oppretting av tomter. Pukken blir også brukt til betongstilslag.

NATURSTEIN

Sortert naturstein er ett billig alternativ til pukk, f.eks til drenering i grøfter, eller fylling inntil grunnmurer.
Drenerings evnen er meget god da dette er sorter i størelser på ca. 16-150 mm. Steinen er rund og helt uten skarpe kanter.
Kan fylles rett inntil platonpappen uten at dene tar skade. Kan også brukes til pyntestein i skråninger og bedd.