Header image
 
line decor
  
line decor

 

 
 


HISTORIE


Skredbergsand, fra gammelt et utrykk for kvalitet.

Ola O. Lykken startet opp sandtaket i 1956 for å levere støpesand til damanlegget i Olø, siden ble det flere damanlegg av datidens regulering av vassdrag. Skredberg sanden ble fort et kvalitetsbegrep blant bygg og anleggsfolk.

Navnet stod da som nå for kvalitet. Det ble etter hvert levering av støpesand viden omkring, det kan nevnes Kalvedalen kraftstasjon, Beitostølen helsesportsenter, hoteller og butikker på Beitostølen, og flere offentlige bygg i Øystre Slidre.

Og mange hytter og hus står på grunnmurer støpt av skredberg sand. Vegvesenet også vært en stor kunde, flere fylkesveger og riksveger er bygget med masse her ifra.

I 1980 overtok jeg, Ole Kristian Fjelltun, driften i sandtaket og har siden utviklet det med flere sorter masse, morenemasse, grus og stein av knust fjell. Bedriften er godkjent av kontrollrådet for levering av blant annet betongtilslag og flere deklarerte type masse.