Header image
 
line decor
  
line decor

 

 
 


GRUS

Grusen laget i flere fraksjoner, naturgrus eller grus av knust fjell.
Grusen er av god kvalitet og blir brukt på flere av grusvegene i distriktet, Slettefjell vegen, Jotunheimvegen og mange andre private og offentlige veger. Den brukes både som bærelag og toppdekke på grusveger. Den blir også brukt til underlag og oppretting for asfaltering.